Aktív kikapcsolódás a természet szívében

Pokyny pre rybárov

Rybárske jazero Parku voľného času WF
 
Rybolov je možný iba s platným denným lístkom. Denný lístok sa kupuje buď na pokladni alebo u rybárskeho dozoru.
Typy denných lístkov:
 1. Denný lístok na dve palice, cena neobsahuje žiadne ryby, kupuje sa za aktuálnu cenu 2.300 Ft
 2. Denný lístok 2 palice, 4 kg vybraných rýb, 1 kg ostatných rýb sa môže zobrať – 5.800 Ft
 3. Denný lístok platí vždy na aktuálnu otváraciu dobu.
 4. Druh, počet a hmotnosť vylovených rýb je potrebné uvádzať v rybárskom denníku.
  Kapor s hmotnosťou nad 5kg je chránený, nesmie sa zobrať z rybníka. V prípade vylovenia ryby väčšej ako 10 kg (je potrebné preukázať sa strážcovi, fotenie) vám poskytneme denný lístok zdarma!
 5. S jedným denným lístkom môže chytať len jedna osoba (nemôžu 2 osoby s 1-1 palicou)
 6. Rybačka je možná platným dennými lístkom, 2 palicami maximálne 2 udicami na palicu.
 7. Rybár si môže dať do svojej nádoby iba tie ryby, ktoré si chce so sebou zobrať. Ryby, ktoré sa už dali do nádoby, treba zobrať, je zakázané vymieňať na neskoršie ulovenú rybu a aj medzi sebou.
  Vylovená ryba sa môže opatrne pustiť naspäť do vody. Ak napriek opatrnému zaobchádzaniu sa ryba zraní, je potrebné si rybu nechať. Je zakázané používať spoločnú nádobu!
 8. Po skončení je potrebné si denný lístok v mieste kúpy odovzdať a preukázať sa strážnikovi s rybami, ktoré si beriete preč. Pred odchodom je rybár povinný ukázať všetky svoje tašky a batožinu personálu na kontrolu.
 9. Krádež rýb znamená automaticky trestné oznámenie na polícii a vylúčenie z areálu.
 10. Zákaz vjazdu do areálu na aute, rybárska výbava sa môže odniesť na miesto prenajatým mini-autom na recepcii.
 11. Používanie člnov nie je povolené.
 12. Je zakázané kúpať sa v jazere!
 13. Klásť ohne je povolené iba na vyznačených miestach.
 14. Každý rybár je povinný udržiavať čistotu na svojom rybárskom mieste. Po skončení rybačky je povinný pozbierať a odniesť odpad na vyznačené miesto.
 15. Pri jazere je potrebné správať sa tak, aby ste nevyrušovali ostatných rybárov a oddychujúcich. Prosíme o dodržiavanie všeobecnej rybárskej etikety.
 16. Spôsobenú škodu je povinný páchateľ poškodenému v celej výške uhradiť.
 17. Tie osoby, ktoré vyššie spomenuté pravidlá porušia, budú vylúčené majiteľom jazera.
 18. Zakúpením denného lístku rybár súhlasí s uvedenými podmienkami. Neprečítanie si týchto predpisov neoslobodzuje od ich dodržania!
Ak máte nejaké požiadavky, prosím, obráťte sa na náš personál, budeme sa snažiť vyjsť Vám maximálne v ústrety!


WF Szabadidőpark
2900 Komárom, Puskaporosi u. 24.

Szállás
+36 34 540 448
+36 30 664 9227

Rendezvények
+36 30 419 4195

Horgászat, strand
+36 34 540 448
+36 30 419 4195