Aktív kikapcsolódás a természet szívében

Domový poriadok kempingu

Náš kemping je súčasťou Parku voľného času WF, ktorý poskytuje možnosť na vynikajúci oddych a aktivity v kultúrnom a tichom prostredí. K tomu je však potrebné, aby naši hostia rešpektovali isté predpisy.
 
Príchod / Odchod:
 • Ubytovanie sa stanom alebo obytným prívesom je možné v deň príchodu od 7.00 do 20.00. Keď si želáte iný čas príchodu, Vás prosíme, aby ste nám to vopred oznámili.
 • Drevené chatky sa môžu prevziať od 14 hodiny a v deň odchodu je ich potrebné uvoľniť do 10 hodiny. V prípade, že hosť neopustí chatku do 10 hodiny, automaticky prirátame poplatok za ďalší deň.
 • Pri príchode je potrebné zaregistrovať sa občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
 • Prosíme našich hostí o zaplatenie účtu najneskôr do 10 hodiny v deň odchodu. V prípade nesplnenia tejto požiadavky automaticky prirátame poplatok za ďalší deň.
 • Počet návštev, ktoré prídu k ubytovaným hosťom je potrebné hlásiť na recepcii s plánovaným časom ich odchodu a príchodu, resp. v prípade potreby zakúpiť denný lístok pre nich.
 
Parkovanie a doprava v areáli:
 • Ku každej drevenej chatke patrí parkovacie miesto pre jedno osobné vozidlo, okrem toho sa platí za každé ďalšie vozidlo. V rámci kempingu môžu parkovať len ubytovaní hostia.
 • Je zákaz vjazdu na kúpalisko a rybársky areál.
 • Maximálna povolená rýchlosť vo vnútri areálu je 10 km/h.
 
Rekreačné pokyny:
 • Prosíme umiestniť Váš stan, obytný voz alebo obytný príves na vyznačenom mieste.
 • Sociálne zariadenia, kuchyne a iné priestory v rámci parku sa majú používať podľa svojho určenia, v opačnom prípade je povinný návštevník uhradiť spôsobené škody, resp. vzniknuté náklady.
 • V chladničke je možné skladovať iba dátumom a menom označené potraviny.
 • Je prísny zákaz fajčenia vo vnútri chatiek!
 • Našich fajčiarskych hostí chceme láskavo poprosiť, aby špaky nerozhadzovali v areáli parku, ale aby ich zahodili na to určené miesto.
 • Je zakázané v celom areáli rozhadzovať smeti!
 • V prípade hocijakej poruchy alebo technického problému prosíme našich hostí, aby to na recepcii bezodkladne nahlásili.
 • Zariadenie chatiek prosíme využívať podľa určenia.
 • Uteráky a deky patriace k dreveným chatkám je zakázané používať na kúpalisku!
 • Využívanie ihriska a kĺzačiek sa odporúča iba pod dohľadom dospelých.
 • Účasť na akciách parku voľného času je na vlastnú zodpovednosť.
 • Pri príchode a pri odchode odovzdávame a preberáme domy podľa inventúry.
 • Každá spôsobená škoda musí byť uhradená!
 • Počas oddychových hodín (od 12:00 – 15:00) a od 22.00 Vás v záujme iných prosíme aby ste sa vyhýbali hluku a iné rušivé správanie!
 • Klásť ohne je povolené iba na vyznačených miestach. Kvôli eliminovaniu nebezpečenstvu požiaru Vás prosíme o uhasenie ohňa.
 • V areáli kempingu sa mačky a psy môžu chovať na základe predpisov.
 • Vedenie parku neberie na seba zodpovednosť za stratu a krádež cenností a tiež neručí za živly, oheň, výpadok elektriky, čo nebolo zapríčinené jeho vlastnou vinou.
 • Vedenie si vynucuje právo, aby odmietlo ubytovanie výtržníckych hostí, resp. ich môže okamžite z parku vylúčiť.
 
Rybárstvo:
 • Hosť, ktorý si želá loviť ryby, je potrebné si zakúpiť denný lístok.
 • Vylovené ryby je potrebné ukázať strážnikovi, odvážiť, zaplatiť na recepcii a ukázať všetky tašky a batožinu zodpovednej osobe na recepcii pri odchode.
 • Nočný rybolov nie je možný.
 
Kúpalisko:
 • Bazény sa môžu využívať iba na vlastnú zodpovednosť.
 • Kúpať sa v bazénoch pod vplyvom alkoholu je zakázané.
 • Je zakázané bicyklovať sa v areáli parku!
 
Hosť sa nemôže odvolať proti nepoznaniu predpisov, lebo pri príchode si môže pokyny prečítať a podpísaním registračnej karty s nimi súhlasí.
 
V prípade hocijakej otázky sme Vám k dispozícii na recepcii!
Prajeme Vám príjemnú zábavu a oddych!


WF Szabadidőpark
2900 Komárom, Puskaporosi u. 24.

Szállás
+36 34 540 448
+36 30 664 9227

Rendezvények
+36 30 419 4195

Horgászat, strand
+36 34 540 448
+36 30 419 4195